Exemple #1
0
    static void Main()
    {
      // Zorgt ervoor dat de applicatie werkt op HiDPI-schermen
      if (Environment.OSVersion.Version.Major >= 6)
        SetProcessDPIAware();

      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      MasterController MasterController = new MasterController(); //Aanmaken van MasterController, het hoofdscherm
      // Login dialog laten zien en wachten op resultaat.
      LoginView LoginView = new LoginView((LoginController)MasterController.GetController(typeof(LoginController)));
      if (LoginView.ShowDialog() == DialogResult.OK) //Als login dialog OK returnt dan MasterController uitvoeren
      {
        //MasterController runnen als hoofdapplicaties
        Application.Run(MasterController);
      }
      else
      {
        //Als login dialog iets anders dan OK returnt dan sluit hij de applicatie af, dus o.a. bij sluiten
        Application.Exit();
      }
    }
Exemple #2
0
    public void Logout()
    {
      this.User = null;
      this.Visible = false;
      this.ActiveParentContainer = null;

      //Application.Restart();

      LoginView LoginView = new LoginView((LoginController)this.GetController(typeof(LoginController)));
      if (LoginView.ShowDialog() == DialogResult.OK) //Als login dialog OK returnt dan MasterController uitvoeren
      {
        this.Visible = true;
      }
      else
      {
        Application.Exit();
      }
    }