Example #1
0
File: SVD.cs Project: DonDoff/Maths
    private Matrix EigenDecomp(Matrix M)
    {
      Matrix shift = MatrixFactory.IdentityMatrix(M.Height) * ComputeShift(M);
      QRDecomposition qr = (M - shift).QR();
      Matrix Eigenvector = qr.Q;

      for (int i = 0; i < Constants.ITERATION_DEPTH; i++) {
        M = qr.R * qr.Q + shift;
        shift = MatrixFactory.IdentityMatrix(M.Height) * ComputeShift(M);
        qr = (M - shift).QR();

        Eigenvector *= qr.Q;

        if (M.IsDiagonal()) {
          break;
        }
      }
      D = M.Copy();
      return Eigenvector;
    }
Example #2
0
 public void IsDiagonalTest()
 {
   double[,] data = null; // TODO: инициализация подходящего значения
   Matrix target = new Matrix(data); // TODO: инициализация подходящего значения
   bool expected = false; // TODO: инициализация подходящего значения
   bool actual;
   actual = target.IsDiagonal();
   Assert.AreEqual(expected, actual);
   Assert.Inconclusive("Проверьте правильность этого метода теста.");
 }