public IPageList<EMileageReportDay> SearchMileageReportDays(int deviceId, DateTime st, DateTime et, string orderName, string orderType, int pageIndex, int pageSize)
    {

      if (et > DateTime.Now)
      {
        et = DateTime.Now;
      }

      //生成查询时间段
      var day = (et - st).TotalDays;
      var dts = new List<DateTime>();
      for (var i = 0; i <= day; i++)
      {
        dts.Add(st.AddDays(i).GetDayStartTime());
      }

      var sp = new Spec<EMileageReportDay>();
      sp.And(p => p.DeviceId == deviceId && p.ReportDay >= st.GetDayStartTime() && p.ReportDay <= et.GetDayStartTime());

      //获取已经生成的数据
      var haveddks =
        _rep.GetList<EMileageReportDay>(0, sp,
          p => new Columns(p.ReportDay)).Select(p => p.ReportDay.GetDayStartTime()).ToList();

      foreach (var ddk in dts)
      {
        if (!haveddks.Contains(ddk))
        {
          //发现当前日期的数据没有生成 那么开始生成
          CreateMileageReportDayByReportDay(deviceId, ddk);
        }
      }

      var cp = new CSpec<EMileageReportDay>();

      if (orderType.HasValue())
      {
        cp.And(orderName, orderType);
      }
      return _rep.GetPageList<EMileageReportDay>(pageIndex, pageSize, sp, cp);
    }
Example #2
0
    /// <summary>
    /// 获取历史轨迹
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public List<EDeviceHistoryData> GetDeviceHistoryDatas(int deviceId, DateTime dt)
    {

      var device = _rep.Get<EDevice>(p => p.Id == deviceId);
      if (device == null)
      {
        throw new NullReferenceException("不存在设备!");
      }

      var node = _nodeService.GetNodeByIdFromCache(device.NodeId);

      if (node == null)
      {
        throw new NullReferenceException("不存在节点!");
      }

      return
        _rep.GetTSqlCommand(
          "SELECT * FROM {0} WHERE A=?A AND I>=?ST AND I<=?ET ORDER BY I ASC".GetFormat(node.NodeDeviceHistoryTableName))
          .AddParameter("A", deviceId)
          .AddParameter("ST", dt.GetDayStartTime())
          .AddParameter("ET", dt.GetDayEndTime())
          .SetConnectionString(node.NodeDeviceHistoryConnectionString)
          .ToList<EDeviceHistoryData>();
    }
Example #3
0
    /// <summary>
    /// 获取设备(目前只有车辆)里程数据 指定日期
    /// </summary>
    /// <param name="vehicleCode">车辆编码</param>
    /// <returns></returns>
    public VReportMileage GetDeviceMileageByDate(string vehicleCode, DateTime dt)
    {

      var rep = DMRepository.Get<EVehicle>();
      var vehicle = rep.Get(p => p.VehicleCode.ToString() == vehicleCode);
      if (vehicle == null) throw new NullReferenceException("没有找到车辆" + vehicleCode);

      var result = ModelFacade.Report.ReportSummaryModel.GetMileageReportList(vehicle.TenantCode, vehicle.VehicleCode.ToString(), vehicle.LicenceNumber, dt.GetDayStartTime(), dt.GetDayEndTime()).FirstOrDefault();
      result.ReportDate = dt.ToShortDateString();
      return result;
    }
 public void ReCalcMileageReportDays(int deviceId, DateTime reportDay)
 {
   var mrd = _rep.Get<EMileageReportDay>(p => p.DeviceId == deviceId && p.ReportDay == reportDay.GetDayStartTime());
   if (mrd == null)
   {
     CreateMileageReportDayByReportDay(deviceId, reportDay);
   }
   else
   {
     mrd.UpdateTime = DateTime.Now;
     var list = _positionService.GetDeviceHistoryDatas(deviceId, reportDay);
     if (list.Count > 1)
     {
       mrd.DayMileage = _mileageService.CalcMileage(list);
       var spt = new EMapPoint(list[0].E, list[0].F);
       mrd.StartTime = list[0].I;
       mrd.StartLatLng = spt.ToString();
       mrd.StartAddress = _mapService.GetLocation(spt).Address;
       var ept = new EMapPoint(list[list.Count - 1].E, list[list.Count - 1].F);
       mrd.EndTime = list[list.Count - 1].I;
       mrd.EndLatLng = ept.ToString();
       mrd.EndAddress = _mapService.GetLocation(ept).Address;
     }
     _rep.Save(mrd, p => p.DeviceId == deviceId && p.ReportDay == reportDay.GetDayStartTime());
   }
 }