Example #1
0
 // /PrikazTablice{sifraSezone}
 public ActionResult PrikazTablice(int sifraSezone = 38)
 {
   SezonaManager sm = new SezonaManager();
   LigaBO liga = new LigaBO(sm.DohvatiSezonu(sifraSezone));
   LigaModel model = new LigaModel(liga);
   return View(model);
 }
Example #2
0
    public ActionResult PrikazRasporeda(int sifraSezone = 38)
    {
      UtakmicaManager um = new UtakmicaManager();
      MomcadManager mm = new MomcadManager();
      SezonaManager sm = new SezonaManager();
      SezonaBO sezona = sm.DohvatiSezonu(sifraSezone);
      ViewData["sezona"] = string.Format("{0}.liga, {1}",sezona.Liga,sezona.Godina);
      Dictionary<int, List<Utakmica>> sveUtakmice = um.DohvatiSveUtakmiceSezona(sifraSezone);
      Dictionary<int, List<RasporedModel>> modelSveUtakmice = new Dictionary<int, List<RasporedModel>>();

      foreach(var kolo in sveUtakmice)
      {
        modelSveUtakmice.Add(kolo.Key, new List<RasporedModel>());
        foreach(var utakmica in kolo.Value)
        {
          RasporedModel model = new RasporedModel();
          model.rezDomacin = (int)utakmica.rezDomacin;
          model.rezGost = (int)utakmica.rezGost;
          model.idUtakmica = utakmica.idUtakmica;
          model.nazivDomacin = mm.DohvatiMomcadID(utakmica.idDomacin).Naziv;
          model.nazivGost = mm.DohvatiMomcadID(utakmica.idGost).Naziv;

          modelSveUtakmice[kolo.Key].Add(model);
        }
      }
      return View(modelSveUtakmice);
    }
Example #3
0
 public ActionResult OdabirSezone(string ruta = "PrikazTablice")//odabir sezone se koristi svigde(tablica,raspored/rezultati) pa se ovde bira koja metoda ce se pozvati nakon odabira sezone
 {
   ViewData["ruta"] = ruta;
   SezonaManager sm = new SezonaManager();
   return View(sm.DohvatiSveLige().ToList());
 }