public static ColorFrameData CreateData(this ColorFrameReference frameRef)
    {
      using (var frame = frameRef.AcquireFrame())
      {
        if (frame == null)
        {
          return null;
        }

        var frameDesc = frame.FrameDescription;

        // TODO: Avoid allocate byte array every time
        var data = new byte[frameDesc.Width * frameDesc.Height * sizeof(int)];
        // TODO: Check if Bgra can be written to bitmap directly
        frame.CopyConvertedFrameDataToArray(data, ColorImageFormat.Bgra);

        return new ColorFrameData()
        {
          RelativeTime = frame.RelativeTime,
          Width = frameDesc.Width,
          Height = frameDesc.Height,
          Data = data,
        };
      }
    }
    public static DepthFrameData CreateData(this DepthFrameReference frameRef)
    {
      using (var frame = frameRef.AcquireFrame())
      {
        if (frame == null)
        {
          return null;
        }

        var frameDesc = frame.FrameDescription;

        // TODO: Avoid allocate ushort array every time
        var data = new ushort[frameDesc.Width * frameDesc.Height];
        frame.CopyFrameDataToArray(data);

        return new DepthFrameData()
        {
          RelativeTime = frame.RelativeTime,
          Width = frameDesc.Width,
          Height = frameDesc.Height,
          Data = data,
          MinReliableDistance = frame.DepthMinReliableDistance,
          MaxReliableDistance = frame.DepthMaxReliableDistance,
        };
      }
    }
Example #3
0
    public static BodyFrameData CreateData(this BodyFrameReference frameRef, TimeSpan relativeTime)
    {
      using (var frame = frameRef.AcquireFrame())
      {
        if (frame == null)
        {
          return null;
        }

        // TODO: Avoid allocate body array every time
        var coordinateMapper = frame.BodyFrameSource.KinectSensor.CoordinateMapper;
        var bodies = new Body[frame.BodyCount];
        frame.GetAndRefreshBodyData(bodies);

        return new BodyFrameData()
        {
          RelativeTime = relativeTime,
          Bodies = Array.ConvertAll(bodies, b => CreateBody(b, coordinateMapper)),
        };
      }
    }