/// <param name="databehandler">
 /// Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Avsender med 
 /// formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle en digital postmelding fra 
 /// Behandlingsansvarlig til Meldingsformidler. Det kan være flere databehandlere som har 
 /// ansvar for forskjellige steg i prosessen med å formidle en digital postmelding.
 /// </param>
 /// <param name="klientkonfigurasjon">Klientkonfigurasjon for klienten. Brukes for å sette parametere
 /// som proxy, timeout og URI til meldingsformidler. For å bruke standardkonfigurasjon, lag
 /// SikkerDigitalPostKlient uten Klientkonfigurasjon som parameter.</param>
 /// <remarks>
 /// Se <a href="http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/forretningslag/Aktorer">oversikt over aktører</a>
 /// </remarks>
 public SikkerDigitalPostKlient(Databehandler databehandler, Klientkonfigurasjon klientkonfigurasjon)
 {
   _databehandler = databehandler;
   _klientkonfigurasjon = klientkonfigurasjon;
   Logging.Initialize(klientkonfigurasjon);
   FileUtility.BasePath = klientkonfigurasjon.StandardLoggSti;
 }
    /// <param name="databehandler">
    ///   Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Avsender med
    ///   formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle en digital postmelding fra
    ///   <see cref="Avsender" /> til Meldingsformidler.
    /// </param>
    /// <param name="klientkonfigurasjon">
    ///   Brukes for å sette parametere som proxy, timeout, logging av forespørsel/respons og selve dokumentpakken.
    /// </param>
    /// <remarks>
    ///   Se <a href="http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/forretningslag/Aktorer">oversikt over aktører</a>
    /// </remarks>
    public SikkerDigitalPostKlient(Databehandler databehandler, Klientkonfigurasjon klientkonfigurasjon)
    {
      ValidateDatabehandlerCertificateAndThrowIfInvalid(databehandler, klientkonfigurasjon.Miljø);

      Databehandler = databehandler;
      Klientkonfigurasjon = klientkonfigurasjon;
      RequestHelper = new RequestHelper(klientkonfigurasjon);
    }
 /// <summary>
 ///   Settings for DigitalPostForsendelse
 /// </summary>
 public EnvelopeSettings(Forsendelse forsendelse, DocumentBundle documentBundle, Databehandler databehandler, GuidUtility guidUtility, Klientkonfigurasjon konfigurasjon)
 {
   Forsendelse = forsendelse;
   DocumentBundle = documentBundle;
   Databehandler = databehandler;
   GuidUtility = guidUtility;
   Konfigurasjon = konfigurasjon;
 }
 /// <summary>
 /// Settings for DigitalPostForsendelse
 /// </summary>
 public EnvelopeSettings(Forsendelse forsendelse, AsicEArkiv asicEArkiv, Databehandler databehandler, GuidUtility guidHandler, Klientkonfigurasjon konfigurasjon)
 {
   Forsendelse = forsendelse;
   AsicEArkiv = asicEArkiv;
   Databehandler = databehandler;
   GuidHandler = guidHandler;
   Konfigurasjon = konfigurasjon;
 }
      public void Fails_if_invalid_certificate()
      {
        //Arrange
        var databehandler = new Databehandler(new Organisasjonsnummer("988015814"), DomainUtility.GetAvsenderEnhetstesterSertifikat());
        var klientkonfigurasjon = new Klientkonfigurasjon(Miljø.FunksjoneltTestmiljø);

        //Act
        Assert.Throws<SecurityException>(()=> new SikkerDigitalPostKlient(databehandler, klientkonfigurasjon));
      }
    public void Initier()
    {
      var orgnummerAvsender = new Organisasjonsnummer("123456789");
      var avsender = new Avsender(orgnummerAvsender);

      var orgnummerDatabehandler = new Organisasjonsnummer("987654321");
      var avsendersertifikat = new X509Certificate2();
      var databehandler = new Databehandler(orgnummerDatabehandler, avsendersertifikat);

      avsender.Avsenderidentifikator = "Avsenderidentifikator.I.Organisasjon";
    }
    private void ValidateDatabehandlerCertificateAndThrowIfInvalid(Databehandler databehandler, Miljø miljø)
    {
      var valideringsResultat = CertificateValidator.ValidateCertificateAndChain(
        databehandler.Sertifikat, 
        databehandler.Organisasjonsnummer.Verdi, 
        miljø.CertificateChainValidator.CertificateStore
      );

      if (valideringsResultat.Type != CertificateValidationType.Valid)
      {
        throw new SecurityException($"Sertifikatet som brukes for { nameof(Databehandler) } er ikke gyldig. Prøver du å sende med et testsertifikat i produksjonsmiljø eller omvendt? Grunnen er '{valideringsResultat.Type.ToNorwegianString()}', beskrivelse: '{valideringsResultat.Message}'");

      }
    }
      public void Initializes_fields()
      {
        //Arrange
        var databehandler = new Databehandler(new Organisasjonsnummer("988015814"), DomainUtility.GetAvsenderCertificate());
        var klientkonfigurasjon = new Klientkonfigurasjon(Miljø.FunksjoneltTestmiljø);

        //Act
        var sikkerDigitalPostKlient = new SikkerDigitalPostKlient(databehandler, klientkonfigurasjon);

        //Assert
        Assert.Equal(klientkonfigurasjon, sikkerDigitalPostKlient.Klientkonfigurasjon);
        Assert.Equal(databehandler, sikkerDigitalPostKlient.Databehandler);
        Assert.IsType<RequestHelper>(sikkerDigitalPostKlient.RequestHelper);
      }
    private static void SendPost()
    {
      /*
       * I dette eksemplet er det Posten som er den som produserer informasjon/brev/post som skal formidles (Avsender),
       * Posten som er databehandler, og det er Digipostkassen som skal motta meldingen. 
       */

      Log.Debug(@"--- STARTER Å SENDE POST ---");

      /*
       * SETT OPP MOTTAKER OG INNSTILLINGER
       */
      var postInfo = GenererPostInfo(ErDigitalPostMottaker, ErNorskBrev);
      var avsender = new Avsender(Settings.Default.OrgnummerPosten);

      var databehandler = new Databehandler(
        new Organisasjonsnummer(Settings.Default.OrgnummerPosten),
        Settings.Default.DatabehandlerSertifikatThumbprint);
      avsender.Avsenderidentifikator = "digipost";

      var forsendelse = GenererForsendelse(avsender, postInfo);
      var klientkonfigurasjon = SettOppKlientkonfigurasjon();
      klientkonfigurasjon.AktiverLagringAvDokumentpakkeTilDisk(@"C:\Users\aas\Downloads\");

      var sikkerDigitalPostKlient = new SikkerDigitalPostKlient(databehandler, klientkonfigurasjon);

      /**
       * SEND POST OG MOTTA KVITTERINGER
       */
      SendPost(sikkerDigitalPostKlient, forsendelse);

      Log.Debug(@"--- STARTER Å HENTE KVITTERINGER ---");

      HentKvitteringer(sikkerDigitalPostKlient);

      Console.WriteLine();
      Log.Debug(@"--- FERDIG Å SENDE POST OG MOTTA KVITTERINGER :) --- ");
      Console.ReadKey();
    }
    private static void SendPost()
    {
      /*
       * I dette eksemplet er det Posten som er den som produserer informasjon/brev/post som skal formidles (Avsender),
       * Posten som er teknisk avsender, og det er Digipostkassen som skal motta meldingen. 
       */

      Console.WriteLine("--- STARTER Å SENDE POST ---");

      /*
       * SETT OPP MOTTAKER OG INNSTILLINGER
       */
      PostkasseInnstillinger postkasseInnstillinger = PostkasseInnstillinger.GetPosten();
      var postInfo = GenererPostInfo(postkasseInnstillinger, ErDigitalPostMottaker, ErNorskBrev);
      var avsender = new Avsender(postkasseInnstillinger.OrgNummerBehandlingsansvarlig);

      var databehandler = new Databehandler(postkasseInnstillinger.OrgNummerDatabehandler, "8702F5E55217EC88CF2CCBADAC290BB4312594AC");
      avsender.Avsenderidentifikator = "digipost";

      var forsendelse = GenererForsendelse(avsender, postInfo);
      var klientkonfigurasjon = SettOppKlientkonfigurasjon();
      var sikkerDigitalPostKlient = new SikkerDigitalPostKlient(databehandler, klientkonfigurasjon);


      /**
       * SEND POST OG MOTTA KVITTERINGER
       */
      SendPost(sikkerDigitalPostKlient, forsendelse);

      Console.WriteLine("--- STARTER Å HENTE KVITTERINGER ---");

      HentKvitteringer(sikkerDigitalPostKlient);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("--- FERDIG Å SENDE POST OG MOTTA KVITTERINGER :) --- ");
      Console.ReadKey();
    }
    public void SendDigitaltPåVegneAvIntegrasjon()
    {
      //Arrange
      const string testDepartementetAvsenderOrgnummer = "987656789";
      const string postenDatabehandlerOrgnummer = "984661185";
      var avsender = new Avsender(testDepartementetAvsenderOrgnummer);

      var databehandler = new Databehandler(postenDatabehandlerOrgnummer, DomeneUtility.GetAvsenderSertifikat());
      var forsendelse = new Forsendelse(avsender, DomeneUtility.GetDigitalPostInfoEnkel(), DomeneUtility.GetDokumentpakkeUtenVedlegg(), Prioritet.Normal, Guid.NewGuid().ToString());
      var klientKonfig = new Klientkonfigurasjon
      {
        MeldingsformidlerUrl = new Uri(Settings.Default.UrlMeldingsformidler),
        LoggXmlTilFil = true
      };

      //Act
      var sdpKlient = new SikkerDigitalPostKlient(databehandler, klientKonfig);
      var transportkvittering = sdpKlient.Send(forsendelse, true);

      //Assert
      Assert.IsNotNull(transportkvittering);
      var kvittering = HentKvitteringOgBekreft(sdpKlient, "Send digital paa vegne av", forsendelse);
      Assert.IsTrue(kvittering is Leveringskvittering, "Klarte ikke hente kvittering eller feilet kvittering");
    }
 /// <summary>
 ///   Settings for BekreftKvittering
 /// </summary>
 public EnvelopeSettings(Forretningskvittering forrigeKvittering, Databehandler databehandler, GuidUtility guidUtility)
 {
   ForrigeKvittering = forrigeKvittering;
   Databehandler = databehandler;
   GuidUtility = guidUtility;
 }
 /// <summary>
 ///   Settings for KvitteringsEnvelope
 /// </summary>
 public EnvelopeSettings(KvitteringsForespørsel kvitteringsforespørsel, Databehandler databehandler, GuidUtility guidUtility)
 {
   Kvitteringsforespørsel = kvitteringsforespørsel;
   Databehandler = databehandler;
   GuidUtility = guidUtility;
 }
 /// <param name="databehandler">
 /// Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Avsender med 
 /// formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle en digital postmelding fra 
 /// Behandlingsansvarlig til Meldingsformidler. Det kan være flere databehandlere som har 
 /// ansvar for forskjellige steg i prosessen med å formidle en digital postmelding.
 /// </param>
 /// <remarks>
 /// Se <a href="http://begrep.difi.no/SikkerDigitalPost/forretningslag/Aktorer">oversikt over aktører</a>
 /// </remarks>
 public SikkerDigitalPostKlient(Databehandler databehandler)
   : this(databehandler, new Klientkonfigurasjon())
 {
 }