public void TestGetLatestAchievement()
    {
      /* Definition of variables Ø*/
      int AchIdExpected = 1;
      string AchNameExpected = "Collector";
      string AchDescriptionExpected = "this is an achievement";
      int AchValueExpected = 10;
      string AchDateExpected = "13-03-2011 00:00:00";
       //int AchXpToAchieveExpected = -1;
       //int AchLvlToAchieveExpected = -1;

      /* Get the achievement */
      AchievementController achCtr = new AchievementController();
      Achievement expectedAch = new Achievement();
      expectedAch = achCtr.GetLatestAchievement(AchIdExpected);

      /* Comparison */
      int AchIdActual = expectedAch.AchievementId;
      string AchNameActual = expectedAch.Name;
      string AchDescriptionActual = expectedAch.Description;
      int AchValueActual = expectedAch.Value;
      string AchDateActual = expectedAch.DateAchieved.ToString();
        //int AchXpToAchieveActual = expectedAch.x

      Assert.AreEqual(AchIdExpected, AchIdActual);
      Assert.AreEqual(AchNameExpected, AchNameActual);
      Assert.AreEqual(AchDescriptionExpected, AchDescriptionActual);
      Assert.AreEqual(AchValueExpected, AchValueActual);
      Assert.AreEqual(AchDateExpected, AchDateActual);
    }
    public static Achievement GetAchievement(string userName, string password)
    {
      Achievement returnAchievement = new Achievement();

      string jsonString = "{\"UserName\":" + "\"" + userName + "\", " + "\"Password\":" + "\"" + password + "\"" + "}";
      Debug.WriteLine(jsonString);

      HttpWebRequest webReq = (HttpWebRequest)WebRequest.Create("http://localhost:3369/LevelService.svc/achievements/get");
      webReq.Method = "POST";                   //Set metodetypen. Default er POST, men vi skriver det ALTID alligevel.
      webReq.ContentType = "application/json; charset=utf-8";   //Sæt contenttypen, i.e Sæt til JSON
      webReq.ContentLength = jsonString.Length;           //Længden på strengen
      Debug.WriteLine(webReq.ContentLength.ToString() + jsonString.Length.ToString());

      using (StreamWriter sw = new StreamWriter(webReq.GetRequestStream()))  //Opret en streamwriter med vores request som parameter (aner ikke hvad requeststream er, slå det selv op)
      {
        sw.Write(jsonString);
      }

      try
      {
        HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)webReq.GetResponse();      //Opret et objekt der kan modtage svar på vores request
        using (StreamReader sr = new StreamReader(response.GetResponseStream()))  //Opret et objekt der kan læse svaret
        {
          string text = sr.ReadToEnd();              //Læs svaret igennem og gem det i en streng. Det er JSON streng svaret kommer i.

          returnAchievement = JSONhelper.JsonDeserialize<Achievement>(text);  //kør json-strengen igennem deserialiseringen, med PersonModel som type objekt
        }
      }
      catch (Exception e)
      {
        Debug.WriteLine(e);
      }

      return returnAchievement;
    }
    public Achievement GetLatestAchievement(int userId)
    {
      //By userID, find latest achievement and send to client
      Achievement latestAch = new Achievement();

      using (var db = new DataAccessContext())
      {
        var query = "select * from achievements as a where achievementid ="+
              "(select achievement_achievementid from userachievements "+
              "where user_userid = 57 and achievement_achievementid = a.achievementid)";

        var data = db.Database.SqlQuery<Achievement>(query).First();
        latestAch = data;
      }
      return latestAch;
    }
Ejemplo n.º 4
0
    public void TestAssignAchievement()
    {
      List<Achievement> aList = new List<Achievement>();
      Achievement a1 = new Achievement
      {
        AchievementId = 520
      };

      Achievement a2 = new Achievement
      {
        AchievementId = 521
      };
      aList.Add(a1);
      aList.Add(a2);

      User u = new User
      {
        UserId = 65
      };

      UserController userCtr = new UserController();
      userCtr.AssignAchievement(aList, u);
    }