Ejemplo n.º 1
0
    public void CanAddAndDeletePracownik()
    {
      int countBefore = _repository.GetCount();
      Pracownik prac = new Pracownik() { };
      _repository.Add(prac);
      int countAfter = _repository.GetCount();
      Assert.That(countAfter, Is.EqualTo(countBefore+1));

      _repository.Remove(prac);
      int countAfterDelete = _repository.GetCount();
      Assert.That(countAfterDelete, Is.EqualTo(countBefore));
    }
Ejemplo n.º 2
0
 public static PracownikPOCO MapPracownikToPOCO(Pracownik pracownik)
 {
   return new PracownikPOCO
   {
     Id = pracownik.Id,
     Imie = pracownik.Imie,
     Nazwisko = pracownik.Nazwisko,
     Pesel = pracownik.Pesel,
     RodzajID = pracownik.Rodzaj.Id,
     StatusID = pracownik.Status.Id,
     UwagiDoStatusu = pracownik.UwagiDoStatusu,
     Rodzaj = new PracownikRodzajPOCO
     {
       Id = pracownik.Rodzaj.Id,
       Rodzaj = pracownik.Rodzaj.Rodzaj
     },
     Status = new PracownikStatusPOCO
     {
       Id = pracownik.Status.Id,
       Status = pracownik.Status.Status
     }
   };
 }
Ejemplo n.º 3
0
    public void CanUpdateShemaAndFillDatabaseWithSampleData()
    {
      //TestData

      #region Pracownicy

      PracownikRepository pracRepository = new PracownikRepository();

      #region PracownikRodzaj
      Repository<PracownikRodzaj> repositoryPracownikRodzaj = new Repository<PracownikRodzaj>();

      PracownikRodzaj pracownikRodzajMagazynier = new PracownikRodzaj() { Rodzaj = "Magazynier" };
      PracownikRodzaj pracownikRodzajSekretarka = new PracownikRodzaj() { Rodzaj = "Sekretarka" };
      PracownikRodzaj pracownikRodzajPrezes = new PracownikRodzaj() { Rodzaj = "Prezes" };
      PracownikRodzaj pracownikRodzajKierownik = new PracownikRodzaj() { Rodzaj = "Kierownik" };

      repositoryPracownikRodzaj.Add(pracownikRodzajMagazynier);
      repositoryPracownikRodzaj.Add(pracownikRodzajSekretarka);
      repositoryPracownikRodzaj.Add(pracownikRodzajPrezes);
      repositoryPracownikRodzaj.Add(pracownikRodzajKierownik);
      #endregion

      #region PracownikStatus
      Repository<PracownikStatus> repositoryPracownikStatus = new Repository<PracownikStatus>();

      PracownikStatus pracownikStatusUrlop = new PracownikStatus() { Status = "Urlop" };
      PracownikStatus pracownikStatusZatrudniony = new PracownikStatus() { Status = "Zatrudniony" };
      PracownikStatus pracownikStatusChorobowe = new PracownikStatus() { Status = "Chorobowe" };

      repositoryPracownikStatus.Add(pracownikStatusUrlop);
      repositoryPracownikStatus.Add(pracownikStatusZatrudniony);
      repositoryPracownikStatus.Add(pracownikStatusChorobowe);
      #endregion

      #region LoginRola
      Repository<LoginRola> repositoryLoginRola = new Repository<LoginRola>();

      LoginRola loginRolaAdministrator = new LoginRola() { Rola = "Administrator" };
      LoginRola loginRolaZarzad = new LoginRola() { Rola = "Zarzad" };
      LoginRola loginRolaUzytkownik = new LoginRola() { Rola = "Uzytkownik" };
      LoginRola loginRolaSprzedawca = new LoginRola() { Rola = "Sprzedawca" };
      LoginRola loginRolaKontrahent = new LoginRola() { Rola = "Kontrahent" };

      repositoryLoginRola.Add(loginRolaAdministrator);
      repositoryLoginRola.Add(loginRolaZarzad);
      repositoryLoginRola.Add(loginRolaUzytkownik);
      repositoryLoginRola.Add(loginRolaSprzedawca);
      repositoryLoginRola.Add(loginRolaKontrahent);
      #endregion

      Pracownik pracownikMichalFranc = new Pracownik() { Imie = "Michal", Nazwisko = "Franc", Login = "LaM", Status = pracownikStatusUrlop, LoginRola = loginRolaUzytkownik, Rodzaj = pracownikRodzajMagazynier };
      Pracownik pracownikStefanRomanski = new Pracownik() { Imie = "Stefan", Nazwisko = "Romanski", Login = "stefcio", Status = pracownikStatusZatrudniony, LoginRola = loginRolaAdministrator, Rodzaj = pracownikRodzajSekretarka };
      Pracownik pracownikWojtekKorycki = new Pracownik() { Imie = "Wojciech", Nazwisko = "Korycki", Login = "wojtek", Status = pracownikStatusZatrudniony, LoginRola = loginRolaSprzedawca, Rodzaj = pracownikRodzajSekretarka };
      Pracownik pracownikKamilMinda = new Pracownik() { Imie = "Kamil", Nazwisko = "Minda", Login = "kminda", Status = pracownikStatusChorobowe, LoginRola = loginRolaSprzedawca, Rodzaj = pracownikRodzajSekretarka };
      Pracownik pracownikIwonaKarczoch = new Pracownik() { Imie = "Iwona", Nazwisko = "Karczoch", Login = "ikarczoch", Status = pracownikStatusZatrudniony, LoginRola = loginRolaZarzad, Rodzaj = pracownikRodzajPrezes };

      pracRepository.Add(pracownikMichalFranc);
      pracRepository.Add(pracownikStefanRomanski);
      pracRepository.Add(pracownikWojtekKorycki);
      pracRepository.Add(pracownikKamilMinda);
      pracRepository.Add(pracownikIwonaKarczoch);

      #endregion

      #region PracownikUmowa

      Repository<PracownikUmowa> repositoryUmowa = new Repository<PracownikUmowa>();

      PracownikUmowa umowaMichalFranc = new PracownikUmowa()
      {
        DataPodpisania=new DateTime(2010,1,1),
        DataWygasniecia=null,
        Aktualna=true,
        Placa=1000,
        Pracownik = pracownikMichalFranc,
        Uwagi="Testowa umowa"
      };

      PracownikUmowa umowaMichalFrancArchiw0 = new PracownikUmowa()
      {
        DataPodpisania = new DateTime(2009, 1, 1),
        DataWygasniecia = new DateTime(2010, 1, 1),
        Aktualna = false,
        Placa = 1000,
        Pracownik = pracownikMichalFranc,
        Uwagi = "Testowa umowa"
      };

      PracownikUmowa umowaMichalFrancArchiw1 = new PracownikUmowa()
      {
        DataPodpisania = new DateTime(2008, 6, 1),
        DataWygasniecia = new DateTime(2009, 1, 1),
        Aktualna = false,
        Placa = 1500,
        Pracownik = pracownikMichalFranc,
        Uwagi = "Testowa umowa"
      };

      PracownikUmowa umowaMichalFrancArchiw2 = new PracownikUmowa()
      {
        DataPodpisania = new DateTime(2008, 5, 1),
        DataWygasniecia = new DateTime(2008, 6, 1),
        Aktualna = false,
        Placa = 1000,
        Pracownik = pracownikMichalFranc,
        Uwagi = "Praktyki"
      };

      PracownikUmowa umowaStefanRomanski = new PracownikUmowa()
      {
        DataPodpisania = new DateTime(2007, 1, 1),
        DataWygasniecia=null,
        Aktualna = true,
        Pracownik = pracownikStefanRomanski,
        Placa=2000
      };

      PracownikUmowa umowaWojtekKorycki = new PracownikUmowa()
      {
        DataPodpisania = new DateTime(2006, 1, 1),
        DataWygasniecia=null,
        Aktualna = true,
        Pracownik = pracownikWojtekKorycki,
        Placa=1500
      };

      PracownikUmowa umowaKamilMinda = new PracownikUmowa()
      {
        DataPodpisania = new DateTime(2005, 1, 1),
        DataWygasniecia = null,
        Aktualna = true,
        Pracownik = pracownikKamilMinda,
        Placa = 1500
      };

      PracownikUmowa umowaIwonaKarczoch = new PracownikUmowa()
      {
        DataPodpisania = new DateTime(2006, 1, 1),
        DataWygasniecia = null,
        Aktualna = true,
        Pracownik = pracownikIwonaKarczoch,
        Placa = 1500
      };

      repositoryUmowa.Add(umowaMichalFranc);
      repositoryUmowa.Add(umowaStefanRomanski);
      repositoryUmowa.Add(umowaWojtekKorycki);
      repositoryUmowa.Add(umowaKamilMinda);
      repositoryUmowa.Add(umowaIwonaKarczoch);
      repositoryUmowa.Add(umowaMichalFrancArchiw0);
      repositoryUmowa.Add(umowaMichalFrancArchiw1);
      repositoryUmowa.Add(umowaMichalFrancArchiw2);

      #endregion

      #region Klienci
      Repository<Klient> repositoryKlient = new Repository<Klient>();

      #region  KlientRodzaj

      Repository<KlientRodzaj> repositoryKlientRodzaj = new Repository<KlientRodzaj>();

      KlientRodzaj klientRodzajodzajKupujacy = new KlientRodzaj() { Rodzaj = "Kupujacy" };
      KlientRodzaj klientRodzajSprzedajacy = new KlientRodzaj() { Rodzaj = "Sprzedajacy" };

      repositoryKlientRodzaj.Add(klientRodzajodzajKupujacy);
      repositoryKlientRodzaj.Add(klientRodzajSprzedajacy);

      #endregion

      Klient klientMichalFrancKupujacy = new Klient()
      {
            Imie = "Michal" ,
            Nazwisko="Franc" ,
            Firma="Contium" ,
            KodPocztowy="56-416",
            Miasto="Twardogora",
            Kraj="Polska",
            Numer="2a" ,
            Ulica="Brzozowa" ,
            Telefon="661943509",
            NIP="55641",
            Login="LaM",
            Rodzaj= klientRodzajodzajKupujacy,
            LoginRola = loginRolaKontrahent
      };

      Klient klientKamilMindaKupujacy = new Klient()
          {
            Imie = "Kamil" ,
            Nazwisko="Minda" ,
            Firma="PWR" ,
            KodPocztowy="56-416",
            Miasto="Twardogora",
            Kraj="Polska",
            Numer="28a" ,
            Ulica="Magiczna" ,
            Telefon="123456789",
            NIP="55651",
            Login="Emol",
            Rodzaj= klientRodzajodzajKupujacy,
            LoginRola = loginRolaKontrahent
          };
      Klient klientStefanRomanskiSprzedajacy = new Klient()
          {
            Imie = "Stefan" ,
            Nazwisko="Romanski" ,
            Firma="IBM" ,
            KodPocztowy="56-416",
            Miasto="Twardogora",
            Kraj="Polska",
            Numer="20" ,
            Ulica="Lipowa" ,
            Telefon="09876543",
            NIP="55000",
            Login="Grzywa",
            Rodzaj= klientRodzajSprzedajacy,
            LoginRola = loginRolaKontrahent
          };

      repositoryKlient.Add(klientMichalFrancKupujacy);
      repositoryKlient.Add(klientKamilMindaKupujacy);
      repositoryKlient.Add(klientStefanRomanskiSprzedajacy);
      #endregion

      #region Produkt

      #region ProduktProducent
      ProduktProducent producentPolmosSA = new ProduktProducent() { Nazwa = "Polmos" };
      ProduktProducent producentKFC = new ProduktProducent() { Nazwa = "KFC" };

      Repository<ProduktProducent> produktProducentRepository = new Repository<ProduktProducent>();

      produktProducentRepository.Add(producentPolmosSA);
      produktProducentRepository.Add(producentKFC);

      #endregion
      Repository<Produkty> produktyRepository = new Repository<Produkty>();

      Produkty produktBanan = new Produkty() { Nazwa = "Banan", Ilosc = 100, Cena = 10 , DocelowaIlosc=200 ,Producent= producentPolmosSA,Dostepny=true};
      Produkty produktTruskawka = new Produkty() { Nazwa = "Truskawka", Ilosc = 50, Cena = 5, DocelowaIlosc = 50, Producent = producentKFC, Dostepny = true };
      Produkty produktJajka = new Produkty() { Nazwa = "Jajka", Ilosc = 50, Cena = 5, DocelowaIlosc = 76, Producent = producentKFC, Dostepny = false };
      Produkty produktySalata = new Produkty() { Nazwa = "Salata", Ilosc = 10, Cena = 10, DocelowaIlosc = 200, Producent = producentPolmosSA, Dostepny = true };
      Produkty produktyPomidor = new Produkty() { Nazwa = "Pomidor", Ilosc = 150, Cena = 25, DocelowaIlosc = 250, Producent = producentPolmosSA, Dostepny = true };

      produktyRepository.Add(produktBanan);
      produktyRepository.Add(produktJajka);
      produktyRepository.Add(produktTruskawka);
      produktyRepository.Add(produktySalata);
      produktyRepository.Add(produktyPomidor);

      #endregion

      #region Zamowienia

      ZamowieniaRepository repositoryZamowienia = new ZamowieniaRepository();

      Zamowienie zamowienieMichalFrancZrealizowane = new Zamowienie()
      {
        DataZlozenia = new DateTime(2009, 10, 10),
        DataZrealizowania = new DateTime(2009, 10, 20),
        Klient = klientMichalFrancKupujacy,
        Pracownik = pracownikKamilMinda,
        Zrealizowano = true
      };

      Zamowienie zamowienieKamilMindaNieZrealizowane = new Zamowienie()
      {
        DataZlozenia=new DateTime(2010,10,10),
        DataZrealizowania=null,
        Klient = klientKamilMindaKupujacy,
        Pracownik = pracownikWojtekKorycki ,
        Zrealizowano=false
      };

      Zamowienie zamowienieMichalFrancNieZrealizowane = new Zamowienie()
      {
        DataZlozenia=new DateTime(2010,6,10),
        DataZrealizowania=null,
        Klient = klientMichalFrancKupujacy,
        Pracownik = pracownikWojtekKorycki ,
        Zrealizowano=false
      };

      Zamowienie zamowienieNieZrealizowane = new Zamowienie()
      {
        DataZlozenia=new DateTime(2010,6,10),
        DataZrealizowania=null,
        Klient = null,
        Pracownik = null,
        Zrealizowano=false
      };

      repositoryZamowienia.Add(zamowienieMichalFrancZrealizowane);
      repositoryZamowienia.Add(zamowienieKamilMindaNieZrealizowane);
      repositoryZamowienia.Add(zamowienieMichalFrancNieZrealizowane);
      repositoryZamowienia.Add(zamowienieNieZrealizowane);

      #endregion

      #region Koszyk

      Repository<ZamowieniaKoszyk> repositoryKoszyk = new Repository<ZamowieniaKoszyk>();

      List<ZamowieniaKoszyk> koszyki = new List<ZamowieniaKoszyk>()
      {
        new ZamowieniaKoszyk(){Ilosc=10, Produkt=produktyPomidor, Zamowienie = zamowienieMichalFrancZrealizowane},
        new ZamowieniaKoszyk(){Ilosc=15, Produkt=produktySalata,Zamowienie=zamowienieKamilMindaNieZrealizowane},
        new ZamowieniaKoszyk(){Ilosc=5, Produkt=produktBanan, Zamowienie = zamowienieKamilMindaNieZrealizowane},
        new ZamowieniaKoszyk(){Ilosc=1, Produkt=produktJajka,Zamowienie=zamowienieKamilMindaNieZrealizowane}
      };

      foreach(ZamowieniaKoszyk koszyk in koszyki)
      {
        repositoryKoszyk.Add(koszyk);
      }

      #endregion
    }