Ejemplo n.º 1
0
    public virtual Task <HttpResponseMessage> Save(UserSaveModel registerModel)
    {
      var resultMsg = new RegisterResultRequest();

      resultMsg.Detail = "";
      resultMsg.Params = "";
      resultMsg.Status = 400;
      resultMsg.Params = "";
      resultMsg.TraceId = "";
      resultMsg.Type  = "";
      if (registerModel.Login == SuccessUsername)
      {
        return(Task.Run(() => new HttpResponseMessage()
        {
          StatusCode = HttpStatusCode.OK,
          Content = new StringContent("")
        }));
      }

      if (registerModel.Login == EmailUsername)
      {
        resultMsg.Type = ErrorConst.EmailAlreadyUsedType;
      }

      if (registerModel.Login == LoginUsername)
      {
        resultMsg.Type = ErrorConst.LoginAlreadyUsedType;
      }

      return(Task.Run(() => new HttpResponseMessage()
      {
        StatusCode = HttpStatusCode.BadRequest,
        Content = new StringContent(JsonSerializer.Serialize(resultMsg), Encoding.UTF8, "application/json")
      }));
    }
Ejemplo n.º 2
0
  public void Response(RequestBase r)
  {
    ClientLog.Instance.PrintReceive("Server: " + r.DeserializeLog());
    if (!(r is ResponseBundleBase))
    {
      switch (r.GetProtocol())
      {
      case NetProtocols.CLIENT_ID_REQUEST:
      {
        ClientIdRequest request = (ClientIdRequest)r;
        ClientID = request.givenClientId;
        NetworkManager.ServerVersion = request.serverVersion;
        if (NetworkManager.Instance.ClientInvalid)
        {
          UIManager.Instance.GetBaseUIForm <LoginPanel>().ShowUpdateConfirmPanel();
        }
        else
        {
          ClientState = ClientStates.GetId;
          ClientVersionValidRequest validRequest = new ClientVersionValidRequest(ClientID);
          SendMessage(validRequest);

          if (Client.Instance.IsStandalone)
          {
            RegisterRequest request0 = new RegisterRequest(Client.Instance.Proxy.ClientID, "Player", "");
            SendMessage(request0);
            LoginRequest request1 = new LoginRequest(Client.Instance.Proxy.ClientID, "Player", "");
            SendMessage(request1);
          }
        }

        break;
      }

      case NetProtocols.REGISTER_RESULT_REQUEST:
      {
        RegisterResultRequest request = (RegisterResultRequest)r;
        if (request.isSuccess)
        {
          NoticeManager.Instance.ShowInfoPanelCenter(LanguageManager.Instance.GetText("Proxy_RegisterSuccess"), 0, 0.5f);
        }
        else
        {
          NoticeManager.Instance.ShowInfoPanelCenter(LanguageManager.Instance.GetText("Proxy_UserNameUsed"), 0, 0.5f);
        }

        break;
      }

      case NetProtocols.LOGIN_RESULT_REQUEST:
      {
        LoginResultRequest request = (LoginResultRequest)r;
        switch (request.stateCode)
        {
        case LoginResultRequest.StateCodes.Success:
        {
          Username  = request.username;
          ClientState = ClientStates.Login;
          NoticeManager.Instance.ShowInfoPanelTop(LanguageManager.Instance.GetText("Proxy_LoginSuccess"), 0, 0.5f);
          if (Client.Instance.IsStandalone)
          {
            UIManager.Instance.ShowUIForms <StartMenuPanel>().SetState(StartMenuPanel.States.Show_Main_Standalone);
          }
          else
          {
            UIManager.Instance.ShowUIForms <StartMenuPanel>().SetState(StartMenuPanel.States.Show_Main_Online);
          }

          break;
        }

        case LoginResultRequest.StateCodes.WrongPassword:
        {
          NoticeManager.Instance.ShowInfoPanelCenter(LanguageManager.Instance.GetText("Proxy_WrongPassword"), 0, 0.5f);
          break;
        }

        case LoginResultRequest.StateCodes.UnexistedUser:
        {
          NoticeManager.Instance.ShowInfoPanelCenter(LanguageManager.Instance.GetText("Proxy_UserNameNotExisted"), 0, 0.5f);
          break;
        }

        case LoginResultRequest.StateCodes.AlreadyOnline:
        {
          NoticeManager.Instance.ShowInfoPanelCenter(LanguageManager.Instance.GetText("Proxy_AlreadyLogin"), 0, 0.5f);
          break;
        }
        }

        break;
      }

      case NetProtocols.LOGOUT_RESULT_REQUEST:
      {
        LogoutResultRequest request = (LogoutResultRequest)r;
        if (request.isSuccess)
        {
          Username  = "";
          ClientState = ClientStates.GetId;
          NoticeManager.Instance.ShowInfoPanelTop(LanguageManager.Instance.GetText("Proxy_LogOutSuccess"), 0, 0.5f);
          Client.Instance.Proxy.ClientState = ClientStates.GetId;
          UIManager.Instance.CloseUIForm <StartMenuPanel>();
          UIManager.Instance.CloseUIForm <SelectBuildPanel>();
          UIManager.Instance.ShowUIForms <LoginPanel>();
        }
        else
        {
          NoticeManager.Instance.ShowInfoPanelCenter(LanguageManager.Instance.GetText("Proxy_LogOutFailed"), 0, 0.5f);
        }

        break;
      }

      case NetProtocols.START_NEW_STORY_REQUEST_RESPONSE:
      {
        StartNewStoryRequestResponse request = (StartNewStoryRequestResponse)r;
        StoryManager.Instance.InitializeStory(request.Story);
        SelectBuildManager.Instance.SwitchGameMode(SelectBuildManager.GameMode.Single, true);
        UIManager.Instance.GetBaseUIForm <StartMenuPanel>().SetState(StartMenuPanel.States.Show_Single_HasStory);
        UIManager.Instance.ShowUIForms <StoryPlayerInformationPanel>().SetCrystal(StoryManager.Instance.GetStory().Crystal);
        UIManager.Instance.CloseUIForm <StartMenuPanel>();
        UIManager.Instance.ShowUIForms <StoryPanel>().InitiateStoryCanvas();
        UIManager.Instance.GetBaseUIForm <SelectBuildPanel>().ShowNewCardNotice();
        AudioManager.Instance.SoundPlay("sfx/OnStoryStart");
        break;
      }

      case NetProtocols.CREATE_BUILD_REQUEST_RESPONSE:
      {
        CreateBuildRequestResponse request = (CreateBuildRequestResponse)r;
        SelectBuildManager.Instance.OnCreateNewBuildResponse(request.buildInfo);
        break;
      }

      case NetProtocols.BUILD_UPDATE_RESPONSE:
      {
        BuildUpdateRequest request = (BuildUpdateRequest)r;
        SelectBuildManager.Instance.RefreshSomeBuild(request.BuildInfo);
        break;
      }

      case NetProtocols.DELETE_BUILD_REQUEST_RESPONSE:
      {
        DeleteBuildRequestResponse request = (DeleteBuildRequestResponse)r;
        SelectBuildManager.Instance.OnDeleteBuildResponse(request.buildID);
        break;
      }

      case NetProtocols.CLIENT_BUILDINFOS_REQUEST:
      {
        ClientBuildInfosRequest request = (ClientBuildInfosRequest)r;
        OnlineManager.Instance.OnlineBuildInfos    = request.OnlineBuildInfos;
        OnlineManager.Instance.OnlineGamePlaySettings = request.OnlineGamePlaySettings;
        StoryManager.Instance.InitializeStory(request.Story);
        break;
      }

      case NetProtocols.START_FIGHTING_ENEMY_REQUEST:
      {
        StoryManager.Instance.StartFightEnemy(((StartFightingEnemyRequest)r).LevelID);
        break;
      }

      case NetProtocols.GAME_STOP_BY_LEAVE_REQUEST:
      {
        GameStopByLeaveRequest request = (GameStopByLeaveRequest)r;
        RoundManager.Instance.OnGameStopByLeave(request);
        break;
      }

      case NetProtocols.GAME_STOP_BY_SERVER_ERROR_REQUEST:
      {
        RoundManager.Instance.OnGameStopByServerError((GameStopByServerErrorRequest)r);
        break;
      }

      case NetProtocols.BEAT_LEVEL_REQUEST:
      {
        BeatLevelRequest request = (BeatLevelRequest)r;
        StoryManager.Instance.SetLevelBeated(request.LevelID);
        UIManager.Instance.GetBaseUIForm <SelectBuildPanel>().StartGameAction = null;
        UIManager.Instance.GetBaseUIForm <SelectBuildPanel>().ShowNewCardNotice();
        UIManager.Instance.GetBaseUIForm <StartMenuPanel>().SingleDeckButton.SetTipImageTextShow(StoryManager.Instance.JustGetSomeCard);

        if (StoryManager.Instance.JustGetSomeCard)
        {
          ConfirmPanel cp = UIManager.Instance.ShowUIForms <ConfirmPanel>();
          cp.Initialize(
            LanguageManager.Instance.GetText("RoundManager_JustGotANewCard"),
            LanguageManager.Instance.GetText("RoundManager_GoToDeck"),
            LanguageManager.Instance.GetText("RoundManager_GotIt"),
            delegate
            {
              cp.CloseUIForm();
              UIManager.Instance.ShowUIForms <SelectBuildPanel>();
            },
            cp.CloseUIForm);
        }

        break;
      }

      case NetProtocols.REFRESH_STORY_REQUEST:
      {
        RefreshStoryRequest request = (RefreshStoryRequest)r;
        StoryManager.Instance.InitializeStory(request.Story);
        UIManager.Instance.GetBaseUIForm <StoryPanel>().InitiateStoryCanvas();
        UIManager.Instance.GetBaseUIForm <StoryPlayerInformationPanel>().SetCrystal(StoryManager.Instance.GetStory().Crystal);
        SelectBuildManager.Instance.SwitchGameMode(SelectBuildManager.GameMode.Single, true);
        break;
      }

      case NetProtocols.VISIT_SHOP_REQUEST_RESPONSE:
      {
        VisitShopRequestResponse request = (VisitShopRequestResponse)r;
        UIManager.Instance.CloseUIForm <StoryPanel>();
        UIManager.Instance.ShowUIForms <ShopPanel>().Initialize(request.Shop);
        UIManager.Instance.GetBaseUIForm <StoryPlayerInformationPanel>().SetCrystal(StoryManager.Instance.GetStory().Crystal);
        break;
      }

      case NetProtocols.BUY_SHOP_ITEM_REQUEST_RESPONSE:
      {
        BuyShopItemRequestResponse request    = (BuyShopItemRequestResponse)r;
        StoryManager.Instance.GetStory().Crystal -= request.ShopItem.Price;
        UIManager.Instance.GetBaseUIForm <StoryPlayerInformationPanel>().SetCrystal(StoryManager.Instance.GetStory().Crystal);
        UIManager.Instance.GetBaseUIForm <ShopPanel>().RefreshAllShopItemAffordable();
        UIManager.Instance.GetBaseUIForm <ShopPanel>().SetAllButtonLock(false);

        if (request.ShopItem is ShopItem_Card si_card)
        {
          StoryManager.Instance.JustGetNewCards.Add(si_card.GenerateCardID);
        }

        break;
      }

      case NetProtocols.RANDOM_NUMBER_SEED_REQUEST:
      {
        RoundManager.Instance.OnRandomNumberSeed((RandomNumberSeedRequest)r);
        break;
      }
      }
    }
    else // 战斗内行为全部交由RoundManager处理
    {
      ResponseBundleBase request = (ResponseBundleBase)r;
      if (request is GameStart_ResponseBundle)
      {
        RoundManager.Instance.Initialize();
      }

      if (request is EndRoundRequest_ResponseBundle)
      {
        if (ClientID == ((EndRoundRequest_ResponseBundle)request).ClientID)
        {
          RoundManager.Instance.EndRound();
        }
      }

      foreach (ServerRequestBase attachedRequest in request.AttachedRequests) //请求预处理,提取关键信息,如机甲死亡、弃牌等会影响客户端交互的信息
      {
        RoundManager.Instance.ResponseToSideEffects_PrePass(attachedRequest);
      }

      foreach (ServerRequestBase attachedRequest in request.AttachedRequests)
      {
        RoundManager.Instance.ResponseToSideEffects(attachedRequest);
      }
    }
  }
Ejemplo n.º 3
0
  /// <summary>
  /// Dispose of all request received before game start
  /// ServerGameManager will dispose of others during games.
  /// </summary>
  protected override void Response()
  {
    while (ReceiveRequestsQueue.Count > 0)
    {
      ClientRequestBase request = ReceiveRequestsQueue.Dequeue();
      // Server 端特例覆写GameProxy
      switch (request)
      {
      case RegisterRequest r:   //for online mode
      {
        ServerLog.Instance.PrintClientStates("Client " + ClientID + " state: " + ClientState);
        if (ClientState != ClientStates.GetId)
        {
          Server.SV.SGMM.RemoveGame(this);
          ClientState = ClientStates.GetId;
        }

        bool suc = UserDatabase.Instance.AddUser(r.username, r.password);
        RegisterResultRequest response = new RegisterResultRequest(suc);
        SendMessage(response);
        break;
      }

      case LoginRequest r:
      {
        ServerLog.Instance.PrintClientStates("Client " + ClientID + " state: " + ClientState);

        if (ClientState != ClientStates.GetId)
        {
          Server.SV.SGMM.RemoveGame(this);
          ClientState = ClientStates.GetId;
        }

        if (ClientState == ClientStates.GetId)
        {
          LoginResultRequest response;
          string       password = UserDatabase.Instance.GetUserPasswordByUsername(r.username);
          if (password != null)
          {
            if (password == r.password)
            {
              bool suc = UserDatabase.Instance.AddLoginUser(ClientID, r.username);
              if (suc)
              {
                response = new LoginResultRequest(r.username, LoginResultRequest.StateCodes.Success);
                SendMessage(response);
                ClientState = ClientStates.Login;
                UserName  = r.username;

                if (BuildStoryDatabase.Instance.PlayerStoryStates.ContainsKey(UserName))
                {
                  Story story = BuildStoryDatabase.Instance.PlayerStoryStates[UserName];
                  ClientBuildInfosRequest request1 = new ClientBuildInfosRequest(BuildStoryDatabase.Instance.GetPlayerBuilds(UserName), GamePlaySettings.OnlineGamePlaySettings, true, story);
                  SendMessage(request1);
                }
                else
                {
                  ClientBuildInfosRequest request1 = new ClientBuildInfosRequest(BuildStoryDatabase.Instance.GetPlayerBuilds(UserName), GamePlaySettings.OnlineGamePlaySettings);
                  SendMessage(request1);
                }
              }
              else
              {
                response = new LoginResultRequest(r.username, LoginResultRequest.StateCodes.AlreadyOnline);
                SendMessage(response);
              }
            }
            else
            {
              response = new LoginResultRequest(r.username, LoginResultRequest.StateCodes.WrongPassword);
              SendMessage(response);
            }
          }
          else
          {
            response = new LoginResultRequest(r.username, LoginResultRequest.StateCodes.UnexistedUser);
            SendMessage(response);
          }
        }

        break;
      }

      case LogoutRequest r:
      {
        ServerLog.Instance.PrintClientStates("Client " + ClientID + " state: " + ClientState);
        LogoutResultRequest response;
        if (ClientState != ClientStates.GetId)
        {
          Server.SV.SGMM.RemoveGame(this);
          bool suc = UserDatabase.Instance.RemoveLoginUser(ClientID);
          ClientState = ClientStates.GetId;
          response  = new LogoutResultRequest(r.username, suc);
        }
        else
        {
          response = new LogoutResultRequest(r.username, false);
        }

        SendMessage(response);
        break;
      }

      case MatchRequest r:

        ServerLog.Instance.PrintClientStates("Client " + ClientID + " state: " + ClientState);

        if (ClientState == ClientStates.Playing)
        {
          Server.SV.SGMM.RemoveGame(this);
          ClientState = ClientStates.Login;
        }

        if (ClientState == ClientStates.Login)
        {
          GameProxy.BattleProxy.BuildInfo = BuildStoryDatabase.Instance.GetBuildInfoByID(r.buildID);
          ClientState = ClientStates.Matching;
          Server.SV.SGMM.OnClientMatchGames(this);
        }

        break;

      case CancelMatchRequest _:

        ServerLog.Instance.PrintClientStates("Client " + ClientID + " state: " + ClientState);

        if (ClientState == ClientStates.Playing)
        {
          Server.SV.SGMM.RemoveGame(this);
          ClientState = ClientStates.Login;
        }

        if (ClientState == ClientStates.Matching)
        {
          ClientState = ClientStates.Login;
          Server.SV.SGMM.OnClientCancelMatch(this);
        }

        break;

      default:
        GameProxy.ReceiveRequest(request);
        break;
      }
    }
  }