private void LoginButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      string password = textboxWw.Text;


      Login berekening = new Login();
      if (berekening.wachtwoordcorrect(password)== "Bediening" ) 
      {
        // naar Tafeloverzichtform
        TafelOverzicht settingsForm = new TafelOverzicht();
        settingsForm.Show();

        this.Hide();

      }
      else if (berekening.wachtwoordcorrect(password) == "Bar")
      {
        //naar keukenoverzichtform
        BarOverzicht settingsForm = new BarOverzicht();
        settingsForm.Show();

        this.Hide();

      }
      else if (berekening.wachtwoordcorrect(password) == "Keuken")
      {
        //naar baroverzichtform
        KeukenOverzicht settingsForm = new KeukenOverzicht();
        settingsForm.Show();

        this.Hide();

      }

      else
      {
        //als je ww niet klopt
        WwLabel.ForeColor = Color.Red;
        string message = "Wachtwoord is incorrect";
        string caption = "ERROR";
        MessageBoxButtons buttons = MessageBoxButtons.OK;
        DialogResult result;
        result = MessageBox.Show(message, caption, buttons);
        
        WwLabel.ForeColor = Color.Black;

      }
    }
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   TafelOverzicht tafeloverzicht_koos = new TafelOverzicht();
   tafeloverzicht_koos.Show();
   this.Close();
 }
 private void btn_Terug_Click(object sender, EventArgs e)
 {
   TafelOverzicht settingsForm = new TafelOverzicht();
   settingsForm.Show();
   this.Hide();
 }
 private void terugbuttonAS_Click_1(object sender, EventArgs e) //Bij het drukken van de knop TERUG!
 {
   fooiBox.Text = "";
   subtotal = 0;
   invoer_getal = 0;
   fooiEnEind = 0;
   TafelOverzicht tafeloverzicht_koos = new TafelOverzicht();
   tafeloverzicht_koos.Show();
   this.Close();
   
 }