Beispiel #1
0
 public EvenMaster(EvenStartInfo startInfo)
 {
   Self.Tell(startInfo);
   InitializingServices();
 }
Beispiel #2
0
    void InitializeServices(EvenStartInfo startInfo)
    {
      var serializer = startInfo.Serializer;
      var store = startInfo.Store;
      var options = startInfo.Options;
      var registry = new EventRegistry();
      var eventFactory = new PersistedEventFactory(registry, serializer);

      foreach (var kvp in startInfo.EventTypes)
        registry.Register(kvp.Key, kvp.Value);

      // initialize reader
      var readerProps = EventStoreReader.CreateProps(store, eventFactory, options);
      _reader = Context.ActorOf(readerProps, "reader");

      // initialize dispatcher
      var dispatcherProps = EventDispatcher.CreateProps(_reader, options);
      _dispatcher = Context.ActorOf(dispatcherProps, "dispatcher");

      // initialize writer
      var writerProps = EventStoreWriter.CreateProps(store, serializer, _dispatcher, options);
      _writer = Context.ActorOf(writerProps, "writer");

      // initialize event processor supervisor
      var eventProcessorsProps = EventProcessorSupervisor.CreateProps(options);
      _eventProcessors = Context.ActorOf(eventProcessorsProps, "eventprocessors");

      // initialize projection streams supervisor
      var projectionStreamsProps = ProjectionStreamSupervisor.CreateProps(_reader, _writer, options);
      _projectionStreams = Context.ActorOf(projectionStreamsProps, "projectionstreams");

      // initialize projections supervisor
      var projectionProps = ProjectionSupervisor.CreateProps(_projectionStreams, options);
      _projections = Context.ActorOf(projectionProps, "projections");

      // initialize command processors supervisor
      var commandProcessorsProps = CommandProcessorSupervisor.CreateProps(_writer, options);
      _commandProcessors = Context.ActorOf(commandProcessorsProps, "commandprocessors");

      // initialize aggregates
      var aggregatesProps = AggregateSupervisor.CreateProps(_reader, _writer, options);
      _aggregates = Context.ActorOf(aggregatesProps, "aggregates");
    }
Beispiel #3
0
    public static Props CreateProps(EvenStartInfo startInfo)
    {
      Argument.RequiresNotNull(startInfo, nameof(startInfo));

      return Props.Create<EvenMaster>(startInfo);
    }