/// <summary>
 /// Retrives a parameter from a UniformBlock in program.
 /// </summary>
 /// <param name="Program">Program to query</param>
 /// <param name="UniformBlockIndex">Index of UniformBlock to query.</param>
 /// <param name="pname">Name of parameter to retrive.</param>
 /// <returns></returns>
 public static int GetActiveUniformBlockiv(uint Program, uint UniformBlockIndex, UniformBlockParameters pname)
 {
     int tmp = 0;
     Delegates.glGetActiveUniformBlockiv(Program, UniformBlockIndex, pname, ref tmp);
     return tmp;
 }
 /// <summary>
 /// Retrives a parameter from a UniformBlock in program.
 /// </summary>
 /// <param name="Program">Program to query</param>
 /// <param name="UniformBlockIndex">Index of UniformBlock to query.</param>
 /// <param name="pname">Name of parameter to retrive.</param>
 /// <param name="params">result</param>
 public static void GetActiveUniformBlockiv(uint Program, uint UniformBlockIndex, UniformBlockParameters pname, int[] @params)
 {
     Delegates.glGetActiveUniformBlockiv(Program, UniformBlockIndex, pname, ref @params[0]);
 }