private int Confronta(TipoVoce voce, int i, int k)
 {
   if (!IndiceValido(i)) throw new ArgumentOutOfRangeException("i", i, null);
   if (!IndiceValido(k)) throw new ArgumentOutOfRangeException("k", k, null);
   switch (voce)
   {
     case TipoVoce.Voto:
       return (_voti[i].Valore < _voti[k].Valore) ? -1 : (_voti[i].Valore > _voti[k].Valore) ? 1 : 0;
       break;
     case TipoVoce.Tipo:
       return (_voti[i].Tipo < _voti[k].Tipo) ? -1 : (_voti[i].Tipo > _voti[k].Tipo) ? 1 : 0;
       break;
     case TipoVoce.Data:
       return (_voti[i].Data < _voti[k].Data) ? -1 : (_voti[i].Data > _voti[k].Data) ? 1 : 0;
       break;
     case TipoVoce.Materia:
       return (_voti[i].Materia.CompareTo(_voti[k].Materia));
       break;
     default:
       throw new ArgumentOutOfRangeException("voce", voce, null);
   }
 }
 public Voti Ordina(TipoVoce voce)
 {
   for (var i = 0; i < _dimensione; i++)
   {
     var minimo = i;
     for (var j = i + 1; j < _dimensione; j++)
     {
       if (Confronta(voce, j, i) < 0)
         minimo = j;
     }
     if (minimo != i)
       Scambia(minimo, i);
   }
   return this;
 }