/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    // Original Simple Fluid Solver Code is by Jos Stam
    // 	 http://www.dgp.utoronto.ca/people/stam/reality/Research/pub.html
    //
    //  Using AForge.Math.FourierTransform for FFT
    //
    void SolveSFSW(int n, float[] wu, float[] wv, float[] fu, float[] fv, int rsize, float visc, float dt)
    {
      for (int i = 0; i < n * n; i++)
      {
        wu [i] += dt * fu [i];
        wv [i] += dt * fv [i];
        m_work_u [i] = wu [i] / rsize;
        m_work_v [i] = wv [i] / rsize;
      }

      for (int j = 0; j < n; j++)
      {
        int jj = j * n;
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
          float x = i - dt * m_work_u [i + jj] * n;
          float y = j - dt * m_work_v [i + jj] * n;
          //
          int xi = (int)Math.Floor (x);
          int yi = (int)Math.Floor (y);
          float s = (x - xi);
          float t = (y - yi);

          int i0 = (n + (xi % n)) % n;
          int i1 = (i0 + 1) % n;
          int j0 = (n + (yi % n)) % n;
          int j1 = (j0 + 1) % n;

          wu [i + jj] = (1.0f - s) * ((1.0f - t) * m_work_u [i0 + n * j0] + t * m_work_u [i0 + n * j1])
                  + s * ((1.0f - t) * m_work_u [i1 + n * j0] + t * m_work_u [i1 + n * j1]);
          wv [i + jj] = (1.0f - s) * ((1.0f - t) * m_work_v [i0 + n * j0] + t * m_work_v [i0 + n * j1])
                  + s * ((1.0f - t) * m_work_v [i1 + n * j0] + t * m_work_v [i1 + n * j1]);
        }
      }

      for (int j = 0; j < n; j++)
      {
        int jj = j * n;
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
          m_comp_u [i, j] = new AForge.Math.Complex (wu [i + jj], 0.0);
          m_comp_v [i, j] = new AForge.Math.Complex (wv [i + jj], 0.0);
        }
      }

      AForge.Math.FourierTransform.FFT2 (m_comp_u, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Forward);
      AForge.Math.FourierTransform.FFT2 (m_comp_v, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Forward);

      visc *= dt;
      for (int j = 0; j < n; j++)
      {
        float y = (float)(j <= n / 2 ? j : j - n);
        float yy = y * y;
        //
        for (int i = 0; i < n / 2 + 1; i++)
        {
          float xx = i * i;
          float r_sq = xx + yy;
          if (r_sq != 0.0f)
          {
            float fac = (float)Math.Exp (-r_sq * visc);
            float xy = i * y;

            AForge.Math.Complex ux = m_comp_u [i, j];
            AForge.Math.Complex vx = m_comp_v [i, j];
            m_comp_u [i, j] = fac * ((1.0f - xx / r_sq) * ux - xy / r_sq * vx);
            m_comp_v [i, j] = fac * (-xy / r_sq * ux + (1.0f - yy / r_sq) * vx);
          }
        }
      }

      AForge.Math.FourierTransform.FFT2 (m_comp_u, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Backward);
      AForge.Math.FourierTransform.FFT2 (m_comp_v, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Backward);

      float nrml = 1.0f;//(n*n);
      for (int j = 0; j < n; j++)
      {
        int jj = j * n;
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
          wu [i + jj] = (float)(nrml * m_comp_u [i, j].Re) * rsize;
          wv [i + jj] = (float)(nrml * m_comp_v [i, j].Re) * rsize;
        }
      }

      return;
    }
Beispiel #2
0
    public static int Main(string[] args)
    {
      //IList<double> R = getRandomVector(500, 100);
      //Читаем файлик OHLCV
      //string path = "z:\\YandexDisk\\Data\\GAZP_test_1h.txt";
      //TS.DataSource.BarList BarList = new TS.DataSource.BarList(path);

      HsaClassLibrary.Helpers.HhtCreator emdcr = new HsaClassLibrary.Helpers.HhtCreator();
      //EmdClassLibrary.EmdAbstractClass emd = emdcr.FactoryMethod(EmdClassLibrary.InterpolationEnum.ЛинейнаяИнтерполяция, EmdClassLibrary.StopCriterionEnum.КоличествоИтераций, EmdClassLibrary.StopSiftCriterionEnum.КоличествоИтераций);
      //EmdClassLibrary.EmdAbstractClass emd = emdcr.FactoryMethod(EmdClassLibrary.InterpolationEnum.ЛинейнаяИнтерполяция, EmdClassLibrary.StopCriterionEnum.КоличествоИтераций, EmdClassLibrary.StopSiftCriterionEnum.ДостигнутаТочностьОтсеивания);
      HsaClassLibrary.Transform.HilbertSpectrum Hsa = emdcr.HsaFactoryMethod(HsaClassLibrary.Transform.EnumHilbertTransform.HilbertTransform);

      //Выбираем для анализа
      //IList<double> R = HsaClassLibrary.Helpers.MathHelper.getCosAM(256, 1, 2.0 * Math.PI / 32.0, 2.0 * Math.PI / 256.0);
      //y <- sin(2*pi*n*Tn/(T*N))
      IList<double> R = HsaClassLibrary.Helpers.MathHelper.getSin(256, 1, 2.0 * Math.PI / 256.0);

      //Данные для вывода в файл
      IList<IList<double>> data = new List<IList<double>>();
      data.Add(R);
      Hsa.Source = R;
      /*
      //заменяем коэффичиента преобразования
      //Hsa.HilbertTransform = new EmdClassLibrary.HilbertTransform1();
      Hsa.HS(true, false, false, false);
      //сохраняем для вывода
      data.Add(Hsa.Xi);
      //Hsa.Data = Hsa.Xi;
      //Hsa.HS(true, false, false, false);
      //data.Add(Hsa.Xi);

      //заменяем коэффичиента преобразования
      Hsa.HilbertTransform = new EmdClassLibrary.Transform.HilbertTransform1();
      Hsa.HS(true, false, false, false);
      //сохраняем для вывода
      data.Add(Hsa.Xi);

      //заменяем коэффичиента преобразования
      Hsa.HilbertTransform = new EmdClassLibrary.Transform.HilbertTransform2();
      Hsa.HS(true, false, false, false);
      //сохраняем для вывода
      data.Add(Hsa.Xi);

      //заменяем коэффичиента преобразования
      Hsa.HilbertTransform = new EmdClassLibrary.Transform.HilbertTransform3();
      Hsa.HS(true, false, false, false);
      //сохраняем для вывода
      data.Add(Hsa.Xi);

      //заменяем коэффичиента преобразования
      Hsa.HilbertTransform = new EmdClassLibrary.Transform.HilbertTransform4();
      Hsa.HS(true, false, false, false);
      //сохраняем для вывода
      data.Add(Hsa.Xi);

      //заменяем коэффичиента преобразования
      Hsa.HilbertTransform = new EmdClassLibrary.Transform.HilbertTransform5();
      Hsa.HS(true, false, false, false);
      //сохраняем для вывода
      data.Add(Hsa.Xi);
      /*
      //заменяем коэффичиента преобразования
      Hsa.HilbertTransform = new EmdClassLibrary.Transform.HilbertTransform6();
      Hsa.HS(true, false, false, false);
      //сохраняем для вывода
      data.Add(Hsa.Xi);

      //заменяем коэффичиента преобразования
      Hsa.HilbertTransform = new EmdClassLibrary.Transform.HilbertTransform7();
      Hsa.HS(true, false, false, false);
      //сохраняем для вывода
      data.Add(Hsa.Xi);
      */

      //0
      double[] HT0 = new double[R.Count];
      R.CopyTo(HT0, 0);

      Accord.Math.HilbertTransform.FHT(HT0, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Forward);
      data.Add(HT0);

      //1
      //double[] dHT = new double[R.Count];
      double[] HT1 = new double[R.Count];
      R.CopyTo(HT1, 0);

      Accord.Math.HilbertTransform.FHT2(HT1, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Forward);
      data.Add(HT1);

      // 2
      // Правильно но странно
      // инвертирован вызов преобразований фурье
      double[] HT2r = new double[R.Count];
      double[] HT2i = new double[R.Count];

      AForge.Math.Complex[] HT2 = new AForge.Math.Complex[R.Count];
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        HT2[i].Re = R[i];
        HT2[i].Im = 0;
      }
      Accord.Math.HilbertTransform.FHT(HT2, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Forward);

      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        HT2r[i] = HT2[i].Re;
        HT2i[i] = HT2[i].Im;
      }
      data.Add(HT2r);
      data.Add(HT2i);

      //3
      /*
      /// QW модифицировал Accord.Math.HilbertTransform.FHT2
      /// неправильно - инвертирован знак мнимой части
      double[] HT3r = new double[R.Count];
      double[] HT3i = new double[R.Count];

      //AForge.Math.Complex[] cHT = new AForge.Math.Complex[R.Count];
      AForge.Math.Complex[] HT3 = new AForge.Math.Complex[R.Count];
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        HT3[i].Re = R[i];
        HT3[i].Im = 0;
      }
      Accord.Math.HilbertTransform.FHT2(HT3, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Forward);

      //double[] HTr = new double[R.Count];
      //double[] HTi = new double[R.Count];
      HT3r = new double[R.Count];
      HT3i = new double[R.Count];
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        HT3r[i] = HT3[i].Re;
        HT3i[i] = HT3[i].Im;
      }
      data.Add(HT3r);
      data.Add(HT3i);
      */
      //4 не совсем Правильно - постоянная
      double[] X4 = new double[R.Count];
      IList<double> HT4r = new double[R.Count];
      IList<double> HT4i = new double[R.Count];
      R.CopyTo(X4, 0);

      //HsaClassLibrary.Transform.HilbertTransformFFT FHT = new HsaClassLibrary.Transform.HilbertTransformFFT();
      //HT4i = FHT.(X4, out HT4r);
      HsaClassLibrary.Transform.HilbertTransform.HTFFT_alglib(X4, out HT4r, out HT4i);
      //сохраняем для вывода
      data.Add(HT4r);
      data.Add(HT4i);

      //--
      //4 Правильно
      double[] X5 = new double[R.Count];
      IList<double> HT5r = new double[R.Count];
      IList<double> HT5i = new double[R.Count];
      R.CopyTo(X5, 0);

      IList<Complex> HT5 = HsaClassLibrary.Transform.HilbertTransform.HTFFT(X5);
      HsaClassLibrary.Transform.TransformHelper.convert(HT5, out HT5r, out HT5i);
      //сохраняем для вывода
      data.Add(HT5r);
      data.Add(HT5i);
      //--

      //--
      //4 Правильно
      double[] X6 = new double[R.Count];
      IList<double> HT6r = new double[R.Count];
      IList<double> HT6i = new double[R.Count];
      R.CopyTo(X6, 0);

      IList<Complex> HT6 = HsaClassLibrary.Transform.HilbertTransform.HTFFT_alglib(X6);
      HsaClassLibrary.Transform.TransformHelper.convert(HT6, out HT6r, out HT6i);
      //сохраняем для вывода
      data.Add(HT6r);
      data.Add(HT6i);
      //--

      System.Console.WriteLine("HilbertTransform выполнена.");
      System.Console.WriteLine("Console.ReadKey();");
      Console.ReadKey();
      HsaClassLibrary.Helpers.ReadWriteHelper emdWriter = new HsaClassLibrary.Helpers.ReadWriteHelper();
      emdWriter.WriteCSV(data, "D:\\hsa7.csv");
      System.Console.WriteLine("Файл csv создан.\nD:\\hsa7.csv");
      System.Console.WriteLine("Console.ReadKey();");
      Console.ReadKey();
      return 0;
    }
Beispiel #3
0
    public static int Main(string[] args)
    {
      //IList<double> R = getRandomVector(500, 100);
      //Читаем файлик OHLCV
      //string path = "z:\\YandexDisk\\Data\\GAZP_test_1h.txt";
      //TS.DataSource.BarList BarList = new TS.DataSource.BarList(path);

      HsaClassLibrary.Helpers.HhtCreator emdcr = new HsaClassLibrary.Helpers.HhtCreator();
      //EmdClassLibrary.EmdAbstractClass emd = emdcr.FactoryMethod(EmdClassLibrary.InterpolationEnum.ЛинейнаяИнтерполяция, EmdClassLibrary.StopCriterionEnum.КоличествоИтераций, EmdClassLibrary.StopSiftCriterionEnum.КоличествоИтераций);
      //EmdClassLibrary.EmdAbstractClass emd = emdcr.FactoryMethod(EmdClassLibrary.InterpolationEnum.ЛинейнаяИнтерполяция, EmdClassLibrary.StopCriterionEnum.КоличествоИтераций, EmdClassLibrary.StopSiftCriterionEnum.ДостигнутаТочностьОтсеивания);
      HsaClassLibrary.Transform.HilbertSpectrum Hsa = emdcr.HsaFactoryMethod(HsaClassLibrary.Transform.EnumHilbertTransform.HilbertTransform);

      //Выбираем для анализа
      IList<double> R = HsaClassLibrary.Helpers.MathHelper.getCos(256, 1, 2.0 * Math.PI / 32.0);
      //IList<double> R = HsaClassLibrary.Helpers.MathHelper.getCosAM(256, 1, 2.0 * Math.PI / 32.0, 2.0 * Math.PI / 256.0);
      //Данные для вывода в файл
      IList<IList<double>> data = new List<IList<double>>();
      data.Add(R);
      Hsa.Source = R;

      //1 ft
      double[] FT1r = new double[R.Count];
      double[] FT1i = new double[R.Count];

      AForge.Math.Complex[] FT1f = new AForge.Math.Complex[R.Count];
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        FT1f[i].Re = R[i];
        FT1f[i].Im = 0;
      }
      AForge.Math.FourierTransform.DFT(FT1f, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Forward);
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        FT1r[i] = FT1f[i].Re;
        FT1i[i] = FT1f[i].Im;
      }
      data.Add(FT1r);
      data.Add(FT1i);
      //2 ft
      double[] FT2r = new double[R.Count];
      double[] FT2i = new double[R.Count];

      AForge.Math.Complex[] FT2f = new AForge.Math.Complex[R.Count];
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        FT2f[i].Re = R[i];
        FT2f[i].Im = 0;
      }
      AForge.Math.FourierTransform.DFT(FT2f, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Backward);
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        FT2r[i] = FT2f[i].Re;
        FT2i[i] = FT2f[i].Im;
      }
      data.Add(FT2r);
      data.Add(FT2i);

      //3 ft
      double[] FT3r = new double[R.Count];
      double[] FT3i = new double[R.Count];

      AForge.Math.Complex[] FT3f = new AForge.Math.Complex[R.Count];
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        FT3f[i].Re = R[i];
        FT3f[i].Im = 0;
      }
      AForge.Math.FourierTransform.FFT(FT3f, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Forward);
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        FT3r[i] = FT3f[i].Re;
        FT3i[i] = FT3f[i].Im;
      }
      data.Add(FT1r);
      data.Add(FT1i);

      //4 ft
      double[] FT4r = new double[R.Count];
      double[] FT4i = new double[R.Count];

      AForge.Math.Complex[] FT4f = new AForge.Math.Complex[R.Count];
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        FT4f[i].Re = R[i];
        FT4f[i].Im = 0;
      }
      AForge.Math.FourierTransform.FFT(FT4f, AForge.Math.FourierTransform.Direction.Backward);
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        FT4r[i] = FT4f[i].Re;
        FT4i[i] = FT4f[i].Im;
      }
      data.Add(FT4r);
      data.Add(FT4i);

      //5
      double[] FT5r = new double[R.Count];
      double[] FT5i = new double[R.Count];

      double[] FT5 = new double[R.Count];
      R.CopyTo(FT5, 0);

      alglib.complex[] FT5f;
      alglib.fftr1d(FT5, out FT5f);
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        FT5r[i] = FT5f[i].x;
        FT5i[i] = FT5f[i].y;
      }
      data.Add(FT5r);
      data.Add(FT5i);

      //6
      double[] FT6f = new double[R.Count];

      alglib.complex[] FT6 = new alglib.complex[R.Count];
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        FT6[i].x = R[i];
        FT6[i].y = 0;
      }

      alglib.fftr1dinv(FT6, out FT6f);
      data.Add(FT6f);

      //7
      /*
      double[] FT7r = new double[R.Count];
      double[] FT7i = new double[R.Count];

      List<double> FT7 = new List<double>(R);
      List<Complex> FT7f;
      FT7f = HsaClassLibrary.Transform.FourierTransform.ft(FT7);
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        FT7r[i] = FT7f[i].Real;
        FT7i[i] = FT7f[i].Imaginary;
      }
      data.Add(FT7r);
      data.Add(FT7i);

      data.Add(R);
       */
      //8
      List<double> FT8 = new List<double>(R);
      List<Complex> FT8f;

      FT8f = HsaClassLibrary.Transform.FourierTransform.fft(FT8).ToList();

      IList<double> FT8r = new double[R.Count];
      IList<double> FT8i = new double[R.Count];
      HsaClassLibrary.Transform.TransformHelper.convert(FT8f, out FT8r, out FT8i);
      data.Add(FT8r);
      data.Add(FT8i);

      //9
      /*
      double[] FT9r = new double[R.Count];
      double[] FT9i = new double[R.Count];

      List<Complex> FT9 = new List<Complex>(R.Count);
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        FT9.Add(new Complex(R[i],0));
      }
      List<Complex> FT9f;

      FT9f = HsaClassLibrary.Transform.FourierTransform.ifft(FT9);
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        FT9r[i] = FT9f[i].Real;
        FT9i[i] = FT9f[i].Imaginary;
      }
      data.Add(FT9r);
      data.Add(FT9i);
      */
      //10
      List<Complex> FT10 = new List<Complex>(R.Count);
      for (int i = 0; i < R.Count; i++)
      {
        FT10.Add(new Complex(R[i], 0));
      }

      IList<Complex> FT10f;
      FT10f = HsaClassLibrary.Transform.FourierTransform.ifft(FT10);

      IList<double> FT10r = new double[R.Count];
      IList<double> FT10i = new double[R.Count];
      HsaClassLibrary.Transform.TransformHelper.convert(FT10f, out FT10r, out FT10i);
      data.Add(FT10r);
      data.Add(FT10i);

      //AForge.Math.FourierTransform.FFT

      //System.Console.WriteLine("FourierTransform.FFT выполнена.");
      //System.Console.WriteLine("Console.ReadKey();");
      //Console.ReadKey();
      HsaClassLibrary.Helpers.ReadWriteHelper emdWriter = new HsaClassLibrary.Helpers.ReadWriteHelper();
      emdWriter.WriteCSV(data, "D:\\hsa8.csv");
      System.Console.WriteLine("Файл csv создан.\nD:\\hsa8.csv");
      //System.Console.WriteLine("Console.ReadKey();");
      Console.ReadKey();
      return 0;
    }